forbot
ALJ-Samarqand, Koncern
+998 (66) 234-20-03

Mô tả

Các nhóm hành hóa ALJ-Samarqand, Koncern, Uzbekistan, Xe để vận chuyển chất nổ, Xe sitéc, Bentonite, Các đồ vật trang trí, Gạch, Dây chuyền xử lý các chất thải polyme, Các thiết bị chế biến nhựa, Thiết bị rót chai nước uống, Ống polyethylene, Ngói,